Cennik

Cennik

Kierunek: czas trwania nauki cena za m/c
Studium Wokalne 1 rok (2 semestry)
2 lata (4 semestry)
400zł
Studium Wokalne dla zaawansowanych 1 rok (2 semestry) 400zł
Studium Aktorskie 1 rok (2 semestry) 350zł
Projektowanie ubioru z elementami kostiumografii 1 rok (2 semestry) 350zł
Make Up Yourself czyli kurs makijażu i stylizacji 5 godzin 140zł
Konsultacje Teatralne 3 godziny 200zł
Wpisowe   100zł
 • Cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki i jest rozłożone na czas trwania roku szkolnego (od września do sierpnia)
  Nasi Słuchacze bezpłatnie otrzymują:
 • indeks,
 • zaświadczenia do wybranych instytucji,
 • certyfikat o ukończeniu studium.

Bezpłatnie przystępują do:

 • egzaminów semestralnych,
 • egzaminów poprawkowych.

 • Podczas trwania nauki Słuchacz nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (gotowy formularz jest dostępny w biurze ART OF VOICE STUDIO, można go również pobrać z tej strony),
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki.
Podanie PDF podanie Podanie word