Oferta dydaktyczna

Studium Wokalne

Dummy Image
Program kształcenia w studium wokalnym obejmuje takie zagadnienia, jak:
 • fizjologia głosu ( budowa i działanie narządu głosu, patologia i higiena głosu),
 • emisja głosu ( fonacja, oddychanie, wybrane zagadnienia techniki wokalnej),
 • interpretacja piosenki ( poruszanie się w przestrzeni merytorycznej i melodyczno- aranżacyjnej utworu),
 • praca nad wizerunkiem scenicznym,
 • praca z mikrofonem oraz sekcją rytmiczną,
 • zespół wokalny / chór gospel
 • warsztaty studyjne (praca indywidualna nad realizacją piosenki oraz nagranie własnego demo w studio nagrań,
 • podstawy zasad muzyki (dźwięk, rytm, metrum, dynamika, skala, gama, harmonia),
 • akompaniament muzyczny ( praca z instrumentem),
 • ruch sceniczny z elementami choreografii ( praca z ciałem na scenie),
 • warsztaty aktorskie

 • czesne: 400,00zł m/c

KLASA WOKALNA DLA DZIECI

Klasa wokalna dla dzieci w wieku 7- 13 lat.

Program kształcenia w klasie wokalnej dla dzieci obejmuje takie zagadnienia, jak:
 • emisja głosu ( fonacja, oddychanie, wybrane zagadnienia techniki wokalnej),
 • interpretacja piosenki ( poruszanie się w przestrzeni melodyczno- aranżacyjnej oraz tekstowej utworu),
 • praca nad wizerunkiem scenicznym,
 • praca z mikrofonem oraz sekcją rytmiczną na scenie,
 • zespół wokalny
 • warsztaty studyjne (praca indywidualna nad realizacją piosenki oraz nagranie własnego demo w studio nagrań,
 • podstawy zasad muzyki z kształceniem słuchu (dźwięk, rytm, metrum, dynamika, skala, gama, harmonia),
 • akompaniament muzyczny ( praca z instrumentem),
 • ruch sceniczny z elementami choreografii ( praca z ciałem na scenie),
 • elementy gry aktorskiej

 • czesne: 250,00zł m/c

 

Nauka w systemie rocznym lub dwuletnim

Galeria