Rekrutacja

Rekrutacja

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku.
Termin składania dokumentów upływa:

Studium Wokalne

  • 31 sierpnia - dla osób rozpoczynających naukę we wrześniu
  • 28 lutego - dla osób rozpoczynających naukę w lutym/marcu
Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły (gotowy formularz jest dostępny w biurze ART OF VOICE STUDIO, można go również pobrać z tej strony),
  • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki.
Podanie PDF podanie Podanie word

Galeria