Oferta dydaktyczna

WARSZTATY Z EMISJI I HIGIENY GŁOSU


W czasie spokojnej rozmowy nasze zewnętrzne mięśnie nie zakłócają pracy krtani, ponieważ nie dźwięk jest naszym głównym celem, lecz komunikacja. Tak więc krtań jest zrelaksowana…

Gdy nauczymy się inicjować i utrzymywać dźwięk zawsze z zachowaniem takiego ułożenia krtani, jak w swobodnej mowie, będziemy mogli także mówić głośno i dużo, tak by nie przeciążać strun głosowych.

Warsztaty z emisji i higieny głosu mówionego są na tyle skuteczne, że pozwalają nie tylko na poprawę jakości emitowanych dźwięków i ochronę aparatu głosowego przed skutkami napięć. Odpowiednie ćwiczenia umożliwiają nawet zlikwidowanie skutków przeciążenia strun głosowych w postaci niewielkich guzków śpiewaczych bez konieczności ingerencji chirurgicznej.

Dummy Image
1. WARSZTATY SĄ DLA:
- lektorów,
- wokalistów,
- nauczycieli,
- aktorów,
- dziennikarzy,
- wszystkich osób pracujących głosem (zawodowo i amatorsko).

2. CEL WARSZTATÓW:
- poznanie aparatu głosowego oraz sposobu jego ochrony przed skutkami napięć, jak i jakości emitowanych dźwięków,
- uświadomienie sobie błędów uniemożliwiających efektywne i bezpieczne posługiwanie się głosem,
- nauka wykorzystania metody poprzez ćwiczenia do poprawy warunków głosowych.

3. NAD CZYM PRACUJE SIĘ PODCZAS WARSZTATÓW?
- nad efektywnością w posługiwaniu się głosem,
- nad uzyskaniem czystego, mocnego, dźwięcznego głosu,
- nad powiększeniem skali głosu,
- nad swobodnym przechodzeniem od dźwięków cichych i głośnych czy niskich do wysokich,
- nad eliminacją napięcia i bólu gardła podczas intensywnego mówienia czy śpiewania.

4. JAKIE FORMY AKTYWNOŚCI ODBĘDĄ SIĘ W RAMACH WARSZTATÓW?
Emisja i higiena głosu mówionego – wykład grupowy połączony z warsztatem, który pomoże lepiej radzić sobie z intensywnym używaniem głosu.
- Jak działa nasz głos?
- Głos mówiony - różnica między swobodnym mówieniem, a mówieniem publicznym.
- Na co zwracać uwagę pracując nad głosem?
- Najczęstsze błędy w profesjonalnym używaniu głosu.
- Higiena i profilaktyka głosu.
- Rekomendowane ćwiczenia dla poprawy kondycji głosu.

Na zajęcia można przynieść ze sobą:
- dyktafon, mp3, kamerę – sprzęt umożliwiający nagranie WŁASNEJ pracy indywidualnej
- tekst + nuty/akordy (ewentualnie podkład muzyczny w laptopie lub innym urządzeniu odtwarzającym pliki dźwiękowe) piosenki.

ZAPISY: Mailowo na adres: eva.navrot@o2.pl
Proszę podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy, miasto oraz preferowany dzień i porę warsztatów.

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie warsztatami zaleca się jak najszybsze dokonywanie rezerwacji uczestnictwa w warsztatach.
Rezerwacje dokonywane są wg kolejności zgłoszeń i wpłat!
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wykupionych zajęciach później niż 5 dni przed warsztatami wpłacona kwota nie ulega zwrotowi.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku, gdy nie zbierze się wymagana liczba uczestników.
W razie wystąpienia takich okoliczności organizator zobowiązuje się powiadomić o tym uczestników najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem warsztatów oraz zwrócić wniesione przez uczestników opłaty.

Organizator:
ART OF VOICE STUDIO
Ewa Nawrot
ul. Ratajczaka 18, 60-101 Poznań
NIP: 8321114875
www.artofvoicestudio.pl