Studium wokalne
CO TO JEST EMISJA GŁOSU?

Emisja – z łac. emissio – wysyłanie.
W wąskim znaczeniu oznacza sposób wydobywania dźwięku, to tonacja na samogłoskach.

W szerszym znaczeniu składa się na nią:

 • Oddech
 • Fonacja z rezonansem
 • Artykulacja
 • Dykcja
 • Ekspresja słowa

Oddech

 • Prawidłowym oddychaniem w emisji głosu jest oddychanie przeponowe z tzw. podparciem oddechowym (appogio). Pracują podczas niego mięśnie brzucha i dolnożebrowe. Dzięki temu głos jest stabilny, znośniejszy, nie drży.
  - ćw. Na podparcie oddechowe w każdej pozycji polegają na uelastycznieniu przepony
 • Podparcie oddechowe – samoistnie uzyskujemy je np. podczas kaszlenia, kichania
 • Wydech w emisji głosu
  - utrzymać wdechową pozycję – przepona jak najwolniej ma się unosić.

Fonacja – wydobywanie głosu

 • Użycie powietrza wydechowego
 • Cel – całe powietrze wydechowe zamienić w dźwięk
 • Ćw. Ze świeczką – gdy gaśnie, to źle ;]

Artykulacja – sposób wydobywanie głosu; poszczególnych głosek.

 • Logatomy – połączenia poszczególnych głosek, np. aba, ubu, stki
 • Najpierw ćwiczy się samogłoski, potem spółgłoski, a potem łączy się w słowa, zdania.

Dykcja – prawidłowa wymowa zdań

 • Ćwiczenie: Gdy czuła miła Mila myła muła to czuła miła Mila biła muła.

Ekspresja słowa – wszystkie środki powodujące, że nasza mowa nie jest monotonna. Te elementy to np.frazowanie, akcent, pauza.


Nauki powiązane z emisją głosu:

 • Foniatria – dział medycyny dotyczący narządu głosu, mowy.
 • Logopedia – nauka zajmująca się prawidłową wymową.
 • Wokalistyka – zajmuje się śpiewem
 • Kultura żywego słowa
 • Fonetyka – zajmuje się stroną dźwiękową języka, czyli głoskami.
 • Ortofonia – znaczy poprawną wymowę.